Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας