Τμήμα Υδάτων Έβρου

Eίναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα διαχείρισης των υδάτων στο νομό Έβρου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας