19 | 09 | 2017

Γενικά

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) συστάθηκε μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης την 20.6.1978 με την από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας που κυρώθηκε με το νόμο 867/79.

Λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην αρμοδιότητα της Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανήκει η μελέτη και λήψη μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Από το 1978 έως σήμερα, στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανατέθηκαν τα παρακάτω έργα αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνίες :

 1. Σεισμός Ν. Θεσσαλονίκης, 20-6-1978
 2. Σεισμός Ν. Θεσπρωτίας, 6-11-1979 (ΦΕΚ 101/Β/2.5.80)
 3. Πλημμύρες Ν. Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, 19-11-1979
 4. Σεισμός Ν. Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας, 9-7-1980 (ΦΕΚ 54/Β/4.3.81)
 5. Σεισμός Ν. Μαγνησίας, 1985
 6. Σεισμός Ν. Κιλκίς & Ν. Πέλλας, 21-12-1990 (ΦΕΚ 24/Α/1.3.91)
 7. Σεισμός Φλώρινας, 1-9-1994
 8. Πλημμύρες Ν. Χαλκιδικής, 7 και 9-10-2002
 9. Πλημμύρες Ν. Δράμας, 13-10-2002
 10. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 13 και 14-10-2002
 11. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002 (ΦΕΚ 1253/B/2.9.03)
 12. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, 18-6-2004
 13. Σεισμός Ν. Έβρου, 27-6-2004 (ΦΕΚ1517/Β/11.10.04)
 14. Πλημμύρες Ν. Σερρών, 18-6-2004
 15. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, 17-9-2004
 16. Πλημμύρες Ν. Έβρου, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005
 17. Πλημμύρες Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, 5 και 6-8-2005
 18. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, 1-10-2005 (ΦΕΚ1281/Β/11.9.06)
 19. Πλημμύρες Ν. Χαλκιδικής, 1-10-2005 (ΦΕΚ 1421/Β/27.9.06)
 20. Κατολισθήσεις Περαίας Ν. Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2005
 21. Κατολισθήσεις Ν. Φλώρινας, 2006
 22. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 4-1-2006 (ΦΕΚ 383/B/20.3.07)
 23. Πλημμύρες Ν. Έβρου, Μάρτιος 2006 (ΦΕΚ 744/Β/26.6.06)
 24. Πυρκαγιές Ν. Χαλκιδικής, Αύγουστος 2006 (ΦΕΚ 1604/Β/1.11.06)
 25. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 10ος 2006 (ΦΕΚ250/Β/27.2.07)
 26. Πυρκαγιές Ν. Ξάνθης, 22-1-2007 (ΦΕΚ 1737/Β/30.8.2007)
 27. Πλημμύρες Ν. Μάκρης Δ. Αλεξανδρούπολης, 6-8-2007 (ΦΕΚ1528/Β/4.8.08)
 28. Πλημμύρες Τ.Δ. Αναγεννήσεως Ν. Σερρών, 5 & 6-8-2007 (ΦΕΚ851/Β/12.5.08)
 29. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 18-11-2007 (ΦΕΚ 1170/Β/17.06.09)
 30. Πλημμύρες Ν. Ροδόπης, 16 και 17-11-2007
 31. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, 11 και 12-12-2008 (ΦΕΚ 1207/Β/23.06.09)
 32. Πλημμύρες Θεσσαλονίκης, Ιούνιος- Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ΦΕΚ 448/Β/16.04.10)
 33. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, Οκτώβριος 2009 (ΦΕΚ2481/Β/18.12.09)
 34. Πλημμύρες Ν. Έβρου και Χαλκιδικής, Φεβρουάριος 2010 (ΦΕΚ1104/Β/21.7.10)
 35. Πλημμύρες Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης, 23-5-2010 (ΦΕΚ 506/Β/04.04.11)
 36. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010 (ΦΕΚ 1400/Β/16.06.11)
 37. Πλημμύρες Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 2011 (ΦΕΚ 1137/Β/11.4.2012)
 38. Πλημμύρες Π.Ε. Έβρου, Φεβρουάριος 2012 (ΦΕΚ 1137/Β/11.4.2012)

 

Επίσης, η Υ.Α.Σ.Β.Ε. είχε συνδράμει ουσιαστικά στην άμεση αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στις παρακάτω περιοχές :

 • Σεισμός Αλκυονίδων , 24-2-1981
 • Σεισμός Καλαμάτας , 13-9-1986
 • Σεισμός Ν. Γρεβενών και Ν. Κοζάνης, 13-5-1995
 • Σεισμός Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, 26-7-1996
 • Σεισμός Ν. Αττικής, 7-9-1999
 • Σεισμός Ν. Ηλείας, 8-6-2008
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΨΞΙΖΟΡ1Υ-ΕΝ4 Έγκριση μετακίνησης ενός Υπηρεσιακού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεν ...
19/09/2017 14:17:44  
64Ι0ΟΡ1Υ-ΛΑ3 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύµβασης «Παροχή υπηρεσιών εκτέ ...
19/09/2017 14:15:47  
ΩΚΚΩΟΡ1Υ-ΥΤΝ Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής στη συστάδα 10α του συν/του δάσους Κουμαριάς, Τ.Κ. Κου ...
19/09/2017 14:12:30  
ΩΣΔΑΟΡ1Υ-Χ4Φ Έγκριση μετακίνησης οχήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εκτός ορίων Νομού Πιερίας
19/09/2017 14:10:20  
6Ζ58ΟΡ1Υ-Α1Ξ Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής στη συστάδα 5β του κοινοτικού δάσους Καστανιάς, Τ.Κ. Κ ...
19/09/2017 14:01:47  
ΩΣΛ9ΟΡ1Υ-ΓΞΚ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 296/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού
19/09/2017 14:01:45  
7Η3ΨΟΡ1Υ-ΛΔΣ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, που δεν κατέχει ...
19/09/2017 14:00:27  
604ΘΟΡ1Υ-ΚΒΨ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
19/09/2017 13:57:40