21 | 11 | 2017

Γενικά

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) συστάθηκε μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης την 20.6.1978 με την από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας που κυρώθηκε με το νόμο 867/79.

Λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην αρμοδιότητα της Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανήκει η μελέτη και λήψη μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Από το 1978 έως σήμερα, στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανατέθηκαν τα παρακάτω έργα αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνίες :

 1. Σεισμός Ν. Θεσσαλονίκης, 20-6-1978
 2. Σεισμός Ν. Θεσπρωτίας, 6-11-1979 (ΦΕΚ 101/Β/2.5.80)
 3. Πλημμύρες Ν. Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, 19-11-1979
 4. Σεισμός Ν. Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας, 9-7-1980 (ΦΕΚ 54/Β/4.3.81)
 5. Σεισμός Ν. Μαγνησίας, 1985
 6. Σεισμός Ν. Κιλκίς & Ν. Πέλλας, 21-12-1990 (ΦΕΚ 24/Α/1.3.91)
 7. Σεισμός Φλώρινας, 1-9-1994
 8. Πλημμύρες Ν. Χαλκιδικής, 7 και 9-10-2002
 9. Πλημμύρες Ν. Δράμας, 13-10-2002
 10. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 13 και 14-10-2002
 11. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002 (ΦΕΚ 1253/B/2.9.03)
 12. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, 18-6-2004
 13. Σεισμός Ν. Έβρου, 27-6-2004 (ΦΕΚ1517/Β/11.10.04)
 14. Πλημμύρες Ν. Σερρών, 18-6-2004
 15. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, 17-9-2004
 16. Πλημμύρες Ν. Έβρου, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005
 17. Πλημμύρες Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, 5 και 6-8-2005
 18. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, 1-10-2005 (ΦΕΚ1281/Β/11.9.06)
 19. Πλημμύρες Ν. Χαλκιδικής, 1-10-2005 (ΦΕΚ 1421/Β/27.9.06)
 20. Κατολισθήσεις Περαίας Ν. Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2005
 21. Κατολισθήσεις Ν. Φλώρινας, 2006
 22. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 4-1-2006 (ΦΕΚ 383/B/20.3.07)
 23. Πλημμύρες Ν. Έβρου, Μάρτιος 2006 (ΦΕΚ 744/Β/26.6.06)
 24. Πυρκαγιές Ν. Χαλκιδικής, Αύγουστος 2006 (ΦΕΚ 1604/Β/1.11.06)
 25. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 10ος 2006 (ΦΕΚ250/Β/27.2.07)
 26. Πυρκαγιές Ν. Ξάνθης, 22-1-2007 (ΦΕΚ 1737/Β/30.8.2007)
 27. Πλημμύρες Ν. Μάκρης Δ. Αλεξανδρούπολης, 6-8-2007 (ΦΕΚ1528/Β/4.8.08)
 28. Πλημμύρες Τ.Δ. Αναγεννήσεως Ν. Σερρών, 5 & 6-8-2007 (ΦΕΚ851/Β/12.5.08)
 29. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 18-11-2007 (ΦΕΚ 1170/Β/17.06.09)
 30. Πλημμύρες Ν. Ροδόπης, 16 και 17-11-2007
 31. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, 11 και 12-12-2008 (ΦΕΚ 1207/Β/23.06.09)
 32. Πλημμύρες Θεσσαλονίκης, Ιούνιος- Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ΦΕΚ 448/Β/16.04.10)
 33. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, Οκτώβριος 2009 (ΦΕΚ2481/Β/18.12.09)
 34. Πλημμύρες Ν. Έβρου και Χαλκιδικής, Φεβρουάριος 2010 (ΦΕΚ1104/Β/21.7.10)
 35. Πλημμύρες Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης, 23-5-2010 (ΦΕΚ 506/Β/04.04.11)
 36. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010 (ΦΕΚ 1400/Β/16.06.11)
 37. Πλημμύρες Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 2011 (ΦΕΚ 1137/Β/11.4.2012)
 38. Πλημμύρες Π.Ε. Έβρου, Φεβρουάριος 2012 (ΦΕΚ 1137/Β/11.4.2012)

 

Επίσης, η Υ.Α.Σ.Β.Ε. είχε συνδράμει ουσιαστικά στην άμεση αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στις παρακάτω περιοχές :

 • Σεισμός Αλκυονίδων , 24-2-1981
 • Σεισμός Καλαμάτας , 13-9-1986
 • Σεισμός Ν. Γρεβενών και Ν. Κοζάνης, 13-5-1995
 • Σεισμός Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, 26-7-1996
 • Σεισμός Ν. Αττικής, 7-9-1999
 • Σεισμός Ν. Ηλείας, 8-6-2008
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
Ψ6ΛΑΟΡ1Υ-Ω9Θ Τροποποίηση της υπ' αρ. 474/28-2-2017 απόφασης, που αφορά τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές τω ...
21/11/2017 12:14:40  
ΩΡ4ΒΟΡ1Υ-ΛΗΨ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στη ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε., για τη λειτουργία γεώτρησης για χρήση αναψυχής τ ...
21/11/2017 12:09:38  
7ΣΡΞΟΡ1Υ-ΣΘΔ Πιστοποιητικό περί του οριστικού και αμετακλήτου χαρακτηρισμού έκτασης
21/11/2017 12:08:15  
ΨΟΘ1ΟΡ1Υ-ΡΦΕ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ.776/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικ ...
21/11/2017 12:05:17  
ΨΛΦ1ΟΡ1Υ-ΡΔΗ Έγκριση κίνησης εκτός των ορίων του Δήμου Νέστου του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9 ...
21/11/2017 12:03:47  
667ΩΟΡ1Υ-2ΡΚ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Σωτηρίου Ηλία του Γεωργίου από γεώτρηση αγροτικής χρήσης (άρδευ ...
21/11/2017 12:00:53  
6ΑΛ6ΟΡ1Υ-4ΥΥ Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού,δήμος Αλεξανδρούπολης
21/11/2017 11:59:47  
6ΨΒΠΟΡ1Υ-9ΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
21/11/2017 11:45:02