18 | 06 | 2018

Γενικά

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) συστάθηκε μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης την 20.6.1978 με την από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας που κυρώθηκε με το νόμο 867/79.

Λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην αρμοδιότητα της Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανήκει η μελέτη και λήψη μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Από το 1978 έως σήμερα, στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανατέθηκαν τα παρακάτω έργα αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνίες :

 1. Σεισμός Ν. Θεσσαλονίκης, 20-6-1978
 2. Σεισμός Ν. Θεσπρωτίας, 6-11-1979 (ΦΕΚ 101/Β/2.5.80)
 3. Πλημμύρες Ν. Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, 19-11-1979
 4. Σεισμός Ν. Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας, 9-7-1980 (ΦΕΚ 54/Β/4.3.81)
 5. Σεισμός Ν. Μαγνησίας, 1985
 6. Σεισμός Ν. Κιλκίς & Ν. Πέλλας, 21-12-1990 (ΦΕΚ 24/Α/1.3.91)
 7. Σεισμός Φλώρινας, 1-9-1994
 8. Πλημμύρες Ν. Χαλκιδικής, 7 και 9-10-2002
 9. Πλημμύρες Ν. Δράμας, 13-10-2002
 10. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 13 και 14-10-2002
 11. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002 (ΦΕΚ 1253/B/2.9.03)
 12. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, 18-6-2004
 13. Σεισμός Ν. Έβρου, 27-6-2004 (ΦΕΚ1517/Β/11.10.04)
 14. Πλημμύρες Ν. Σερρών, 18-6-2004
 15. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, 17-9-2004
 16. Πλημμύρες Ν. Έβρου, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005
 17. Πλημμύρες Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, 5 και 6-8-2005
 18. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, 1-10-2005 (ΦΕΚ1281/Β/11.9.06)
 19. Πλημμύρες Ν. Χαλκιδικής, 1-10-2005 (ΦΕΚ 1421/Β/27.9.06)
 20. Κατολισθήσεις Περαίας Ν. Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2005
 21. Κατολισθήσεις Ν. Φλώρινας, 2006
 22. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 4-1-2006 (ΦΕΚ 383/B/20.3.07)
 23. Πλημμύρες Ν. Έβρου, Μάρτιος 2006 (ΦΕΚ 744/Β/26.6.06)
 24. Πυρκαγιές Ν. Χαλκιδικής, Αύγουστος 2006 (ΦΕΚ 1604/Β/1.11.06)
 25. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 10ος 2006 (ΦΕΚ250/Β/27.2.07)
 26. Πυρκαγιές Ν. Ξάνθης, 22-1-2007 (ΦΕΚ 1737/Β/30.8.2007)
 27. Πλημμύρες Ν. Μάκρης Δ. Αλεξανδρούπολης, 6-8-2007 (ΦΕΚ1528/Β/4.8.08)
 28. Πλημμύρες Τ.Δ. Αναγεννήσεως Ν. Σερρών, 5 & 6-8-2007 (ΦΕΚ851/Β/12.5.08)
 29. Πλημμύρες Ν. Καβάλας, 18-11-2007 (ΦΕΚ 1170/Β/17.06.09)
 30. Πλημμύρες Ν. Ροδόπης, 16 και 17-11-2007
 31. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, 11 και 12-12-2008 (ΦΕΚ 1207/Β/23.06.09)
 32. Πλημμύρες Θεσσαλονίκης, Ιούνιος- Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ΦΕΚ 448/Β/16.04.10)
 33. Πλημμύρες Ν. Πιερίας, Οκτώβριος 2009 (ΦΕΚ2481/Β/18.12.09)
 34. Πλημμύρες Ν. Έβρου και Χαλκιδικής, Φεβρουάριος 2010 (ΦΕΚ1104/Β/21.7.10)
 35. Πλημμύρες Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης, 23-5-2010 (ΦΕΚ 506/Β/04.04.11)
 36. Πλημμύρες Ν. Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010 (ΦΕΚ 1400/Β/16.06.11)
 37. Πλημμύρες Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 2011 (ΦΕΚ 1137/Β/11.4.2012)
 38. Πλημμύρες Π.Ε. Έβρου, Φεβρουάριος 2012 (ΦΕΚ 1137/Β/11.4.2012)

 

Επίσης, η Υ.Α.Σ.Β.Ε. είχε συνδράμει ουσιαστικά στην άμεση αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στις παρακάτω περιοχές :

 • Σεισμός Αλκυονίδων , 24-2-1981
 • Σεισμός Καλαμάτας , 13-9-1986
 • Σεισμός Ν. Γρεβενών και Ν. Κοζάνης, 13-5-1995
 • Σεισμός Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, 26-7-1996
 • Σεισμός Ν. Αττικής, 7-9-1999
 • Σεισμός Ν. Ηλείας, 8-6-2008
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
6Λ58ΟΡ1Υ-94Ζ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
18/06/2018 16:28:26  
9Ω85ΟΡ1Υ-ΝΗΞ Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τροκαντερό Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» κ ...
18/06/2018 15:12:35  
6ΚΞ2ΟΡ1Υ-67Ρ Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ...
18/06/2018 15:10:57  
7ΑΟΓΟΡ1Υ-2ΝΔ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 ( 7944/13-06-2018), ύστερα από ...
18/06/2018 15:10:43  
9ΟΔΧΟΡ1Υ-Ζ5Σ Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου των Δασικών Υπηρεσιών για ...
18/06/2018 14:54:26  
97ΓΗΟΡ1Υ-ΤΩΡ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
18/06/2018 14:44:47  
6ΖΗ3ΟΡ1Υ-6ΛΛ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΜΑΚΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση) στ ...
18/06/2018 14:43:44  
ΩΙΩ5ΟΡ1Υ-ΘΥ4 Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
18/06/2018 14:41:38