21 | 11 | 2017

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Προϊστάμενος: Σουζάνα Ανθοπούλου (αναπλ.)
Τηλέφωνο: 2310313577
Fax: 2310312766

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
Ψ6ΛΑΟΡ1Υ-Ω9Θ Τροποποίηση της υπ' αρ. 474/28-2-2017 απόφασης, που αφορά τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές τω ...
21/11/2017 12:14:40  
ΩΡ4ΒΟΡ1Υ-ΛΗΨ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στη ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε., για τη λειτουργία γεώτρησης για χρήση αναψυχής τ ...
21/11/2017 12:09:38  
7ΣΡΞΟΡ1Υ-ΣΘΔ Πιστοποιητικό περί του οριστικού και αμετακλήτου χαρακτηρισμού έκτασης
21/11/2017 12:08:15  
ΨΟΘ1ΟΡ1Υ-ΡΦΕ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ.776/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικ ...
21/11/2017 12:05:17  
ΨΛΦ1ΟΡ1Υ-ΡΔΗ Έγκριση κίνησης εκτός των ορίων του Δήμου Νέστου του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9 ...
21/11/2017 12:03:47  
667ΩΟΡ1Υ-2ΡΚ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Σωτηρίου Ηλία του Γεωργίου από γεώτρηση αγροτικής χρήσης (άρδευ ...
21/11/2017 12:00:53  
6ΑΛ6ΟΡ1Υ-4ΥΥ Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού,δήμος Αλεξανδρούπολης
21/11/2017 11:59:47  
6ΨΒΠΟΡ1Υ-9ΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
21/11/2017 11:45:02