19 | 09 | 2017

Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Το όνομα χρήστη θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε καταχωρημένη.

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΨΞΙΖΟΡ1Υ-ΕΝ4 Έγκριση μετακίνησης ενός Υπηρεσιακού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεν ...
19/09/2017 14:17:44  
64Ι0ΟΡ1Υ-ΛΑ3 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύµβασης «Παροχή υπηρεσιών εκτέ ...
19/09/2017 14:15:47  
ΩΚΚΩΟΡ1Υ-ΥΤΝ Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής στη συστάδα 10α του συν/του δάσους Κουμαριάς, Τ.Κ. Κου ...
19/09/2017 14:12:30  
ΩΣΔΑΟΡ1Υ-Χ4Φ Έγκριση μετακίνησης οχήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εκτός ορίων Νομού Πιερίας
19/09/2017 14:10:20  
6Ζ58ΟΡ1Υ-Α1Ξ Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής στη συστάδα 5β του κοινοτικού δάσους Καστανιάς, Τ.Κ. Κ ...
19/09/2017 14:01:47  
ΩΣΛ9ΟΡ1Υ-ΓΞΚ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 296/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού
19/09/2017 14:01:45  
7Η3ΨΟΡ1Υ-ΛΔΣ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Θέρμης, που δεν κατέχει ...
19/09/2017 14:00:27  
604ΘΟΡ1Υ-ΚΒΨ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
19/09/2017 13:57:40