18 | 06 | 2018

Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Το όνομα χρήστη θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε καταχωρημένη.

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
6Λ58ΟΡ1Υ-94Ζ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
18/06/2018 16:28:26  
9Ω85ΟΡ1Υ-ΝΗΞ Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τροκαντερό Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» κ ...
18/06/2018 15:12:35  
6ΚΞ2ΟΡ1Υ-67Ρ Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ...
18/06/2018 15:10:57  
7ΑΟΓΟΡ1Υ-2ΝΔ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 ( 7944/13-06-2018), ύστερα από ...
18/06/2018 15:10:43  
9ΟΔΧΟΡ1Υ-Ζ5Σ Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου των Δασικών Υπηρεσιών για ...
18/06/2018 14:54:26  
97ΓΗΟΡ1Υ-ΤΩΡ Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
18/06/2018 14:44:47  
6ΖΗ3ΟΡ1Υ-6ΛΛ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΜΑΚΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση) στ ...
18/06/2018 14:43:44  
ΩΙΩ5ΟΡ1Υ-ΘΥ4 Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
18/06/2018 14:41:38