19 | 09 | 2017

Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Θα σας αποσταλεί ένας κωδικός επιβεβαίωσης. Μόλις λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης, θα μπορέσετε να επιλέξετε νέο κωδικό για το λογαριασμό σας.

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΨΛΔΗΟΡ1Υ-ΟΔ1 “Μη άσκηση αντίρρησης κατά της 17747/13-09-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Αλεξανδρούπολης”.
19/09/2017 14:29:23  
ΩΚΖΚΟΡ1Υ-Λ84 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πραγµατοποίηση της δηµόσιας σύµβασης «Παρο ...
19/09/2017 14:28:48  
ΨΞΙΖΟΡ1Υ-ΕΝ4 Έγκριση μετακίνησης ενός Υπηρεσιακού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεν ...
19/09/2017 14:17:44  
64Ι0ΟΡ1Υ-ΛΑ3 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύµβασης «Παροχή υπηρεσιών εκτέ ...
19/09/2017 14:15:47  
ΩΚΚΩΟΡ1Υ-ΥΤΝ Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής στη συστάδα 10α του συν/του δάσους Κουμαριάς, Τ.Κ. Κου ...
19/09/2017 14:12:30  
ΩΣΔΑΟΡ1Υ-Χ4Φ Έγκριση μετακίνησης οχήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εκτός ορίων Νομού Πιερίας
19/09/2017 14:10:20  
6Ζ58ΟΡ1Υ-Α1Ξ Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής στη συστάδα 5β του κοινοτικού δάσους Καστανιάς, Τ.Κ. Κ ...
19/09/2017 14:01:47  
ΩΣΛ9ΟΡ1Υ-ΓΞΚ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 296/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού
19/09/2017 14:01:45