ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
 
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 
Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
 
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
  1. τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
  2. τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης,
  3. τη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
  4. τη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
  5. τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων