Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση και λειτουργία του υφιστάμενου έργου «Εξωτερικό Υδραγωγείο (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης) Φερών», που βρίσκεται στην Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

diavgeia.gov.gr


signs

Καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων